Overvåkning

Utvikling og bygging av småkraft

Det krever mye å realisere et vannkraftverk. Tinfos har hjulpet mange fallrettseiere og byggherrer med utvikling, bygging og igangkjøring.

Vi sørger for at du overtar et bærekraftig og komplett kraftverk.

Veien til realisering av ditt vannkraftverk

1
Prosjektutvikling
2
Bygging
3
Igangkjøring
4
Drift

Lang erfaring og ekspertise på utvikling av vannkraftverk

Dette er noen av våre prosjekter som vi har utviklet og drifter for ulike kunder.

Prosjekt Konstruksjonsår Årlig produksjon (GWh) Kapasitet (MW)
Flateland 2021– 47 9,5
Nessane 2019–2020 32 9
Bjørgelva 2019–2020 8 2
Stardalen 2019–2020 51 17
Jordalen 2017 18 7
Holmen 2015–2016 81 25
Røneid 2015–2016 13 4
Skrei og Skrede 2015 5 1,5
Valken 2013–2015 29 10
Middøla 2014 12 4,5
Follsjå 2014 14 3
Mygland 2012 9 3
Saksenvik 2011 6 2,5
Kobbholm 2010–2011 16 3
Valvatn 2010–2011 4 1
Manipi 2009 45 10
Rekåa 2009 2 0,6
Tinfos I/II 1900 250 44
Middøla kraftverk, lossing

EPC – Totalentrepriser

Via vårt heleide datterselskap Tinfos Entreprenør utfører vi totalentrepriser (EPC) for deg som byggherre. Vi benytter norsk standard NS8407 som utgangspunkt for kontrakten. Dette sikrer deg trygge og oversiktlige rammebetingelser for utbyggingen, med tydelig definerte ansvarsområder og grensesnitt for leveransen av ditt komplette kraftverk.

Våre dyktige prosjektledere vil sørge for god oppfølging, med regelmessig rapportering til deg på økonomi, fremdrift, HMS, ESG og andre styringsparametere.

 

Tinfos er ryddige og profesjonelle, og skapar høg grad av tillit i måten dei gjennomfører sine utbyggingsprosjekt på.

Arne Gravdal, bransjeansvarleg kraft, Sparebanken Sogn og Fjordane

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør
Fred
Fred Kanton
Prosjektdirektør – Utland