Holmen inntak

Holmen kraftverk

Holmen er lokalisert i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke og ble satt i drift i mai 2016.

Kraftverket utnytter et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi. Vannveien er ca. 1990 m lang, og består av duktile støpejernsrør og GRP-rør med diameter DN 1800 mm og DN 2200 mm. Vannveien avsluttes med en 100 m lang sjakt ned til turbinene i kraftstasjonen. Sjakten er foret med et stålrør DN 1600 mm. Kraftverket har en installert effekt på 25 MW fordelt på 1 stk Francisturbin (15 MW) og en 1 stk Pelton-turbin (10 MW). Total årsproduksjon er ca. 80 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 4000 husstander.

Teknisk informasjon

2015–2016
År bygget
81
Årlig produksjon (GWh)
25
Kapasitet (MW)
280 m
Fallhøyde
Francis + Pelton
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør