Tinfos krafthandel

Kraftforvaltning

Salg av kraft krever erfaring. For at du skal få mest mulig verdier ut av kraften, forvalter vi kraftproduksjonen for deg.

Omsetning av kraft

Vi omsetter kraft løpende mot Nord Pools spotmarked, ivaretar avvik mellom prognose og virkelig produksjon ved kjøp og salg, og kvalitetssikrer måleverdier for produksjon og forbruk.

Ved behov gjennomfører vi markedsanalyser.

Kraft

Tinfos kraftleverandør

Tinfos er kraftleverandør primært til kunder tilknyttet Tinfos Nett på Notodden, men kan på forespørsel også fremstå som kraftleverandør for sluttbrukere i hele landet. Tinfos er leverandør for forbruk og kraftproduksjon for kraftprodusenter som har avtaler med Tinfos. Tinfos er balanseansvarlig.

Priser fra 1. januar 2021 Tinfos AS leverer kraft til kunder tilsvarende prisen som gjelder på den Nordiske strømbørsen med 4,0 øre / kWh påslag *) + mva.

*) gjelder kun innenfor Tinfos´ konsesjoner, inkluderer kostnad for kjøp av kraft og el-sertifikat. Dersom kunder ønsker annen type kraftlevering enn elspot tilbyr vi dette på forespørsel.

El-sertifikater og opprinnelsesgarantier

Vi avtaler kriterier og prosedyrer for omsetning av el-sertifikater og opprinnelsesgarantier med kraftverkseier, og forvalter sertifikatene i henhold til avtalen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Bjarne
Bjarne Berge
Kraftverkssjef
Marita
Marita Nordbø Eriksen
Økonomisjef