Totalleverandør av vannkraftverk

Tinfos er et teknologiselskap som utvikler, bygger, selger og drifter vannkraftverk. Fra våre egne kraftverk produserer vi ren, fornybar energi. Sammen med våre kunder og partnere gjør vi vannkraft lønnsomt, og bidrar til en renere energifremtid.

Forsikringer

Vil du bidra til en renere energifremtid?

Nå har du sjansen til å bli en del av laget. Les mer om stillingen som driftsingeniør her:

Tinfos arbeider

Vi gjør vannkraft lønnsomt

Vår ambisjon er å gjøre vannkraft bærekraftig for våre kunder og interessenter. Vi leverer den beste teknologien i kombinasjon med markedskunnskap og forretningsforståelse.

Våre verdier er integritet, entusiasme, fleksibilitet og samarbeid. Dette vil du merke når du jobber med oss – enten du er investor, kunde eller leverandør.

Er du grunneier med fallrettigheter? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med realiseringen av ditt kraftverk.

260
GWh i årlig produksjon
4
egne kraftverk
1894
etablert