fbpx

Om oss

Innen 2020 har Tinfos en målsetting om å ha bygget ut småkraftverk med en samlet produksjon på ca. 700 Gwh.

•  I 2008 ble Tinfos et rent kraftselskap, med ny satsning innen småkraft.
•  Tinfos er nå organisert som et konsern bestående av Tinfos AS som morselskap, og med en rekke hel- eller deleide småkraftselskaper som døtre.
•  De deleide småkraftselskapene eies sammen med lokale fallrettseiere og grunneiere.
•  Kraftverkene på Notodden har en årlig middelproduksjon på 230 GWh.
•  Med basis i den ekspertise og den økonomiske ryggrad kraftverkene på Notodden representerer, har Tinfos et strategisk mål om en kraftig ekspansjon innenfor utvikling, bygging og drift av kraftverk i Norge.
•  Selskapet er sterkt involvert i en rekke kraftprosjekter over hele landet med utgangspunkt i organisasjonen på Notodden.
•  Innen 2020 har Tinfos en målsetting om å ha bygget ut småkraftverk med en samlet produksjon på ca. 700 Gwh.
•  Det pågår kontinuerlig forhandlinger om kjøp av rettigheter til flere betydelige utbygginger.
•  Oppkjøp av eksisterende igangsatte kraftverk blir kontinuerlig vurdert.

Go top