Valken

Valken kraftverk

Valken er lokalisert i Saltdal kommune i Nordland og ble satt i drift i desember 2015.

Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med HRV på kote 330,5. Fra inntaket ledes vannet inn i en 1760 meter lang tunnel ned mot kraftstasjonen. Siste del av vannveien består av duktile støpejernsrør med diameter 1,6 meter som er gravd ned i sålen i tunnelen mellom betongpropp og kraftstasjon.

I kraftstasjonen er det installert 1 stk. vertikalt stilt Francis-turbin og 1 stk. Pelton-turbin med en total effekt på 9,6 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/ kontrollanlegg. Valken kraftverk vil gi en årsproduksjon på 30 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 1500 husstander.

Teknisk informasjon

2013–2015
År bygget
29
Årlig produksjon (GWh)
10
Kapasitet (MW)
210 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør