Valvatn

Valvatn kraftverk

Valvatn er lokalisert i Sør Varanger kommune i Finnmark og ble satt i drift i desember 2010.

Vannveien består av 140 meter tunell og 630 meter rørgate med 1200 mm GRP-rør. I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Francis-turbin med en effekt på 1,3 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat / kontrollanlegg.

Valvatn kraftverk vil gi en årsproduksjon på 4–5 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 250 husstander.

Teknisk informasjon

2010–2011
År bygget
4
Årlig produksjon (GWh)
1
Kapasitet (MW)
42 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Bjarne
Bjarne Berge
Kraftverkssjef