Skrei og Skrede

Skrei og Skrede

Skrei og Skrede kraftverk er bygd i Nystøylbekken som ligger i Fyresdal kommune i Telemark og ble satt i drift i desember 2015.

Kraftverket omfatter dam og bekkeinntak i Fjellstøylbekken på kote 700, dam og hovedinntak i Nystøylbekken på kote 685. Det omfatter også overføringsrør mellom bekkeinntak i Fjellstøylbekken og hoveinntak i Nystøylbekken, trykkrør i grøft mellom hovedinntak i Nystøylbekken og kraftstasjon. Overføringsdam i Fjellstøylbekken og dam og hovedinntak i Nystøylbekken er oppført i plasstøpt betong. I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Pelton-turbin med en effekt på 1,5 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat / kontrollanlegg.

Skrei og Skrede kraftverk gir en årsproduksjon på 4,5 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 225 husstander.

Teknisk informasjon

2015
År bygget
5
Årlig produksjon (GWh)
1,5
Kapasitet (MW)
335 m
Fallhøyde
Pelton
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør