fbpx

Mygland

Mygland kraft ligger i Litleåna på Mygland i Kvinesdal kommune og ble satt i drift i januar 2013.
Vannveien er 1090 meter lang med første del i tunnel (238 m), og resterende strekning i nedgravde GRP rør med diameter 1600 mm. I kraftstasjonen er det installert 2 stk. horisontale Francis turbiner med samlet effekt på 3,2 MW sammen med generator, transformator og apparat/kontrollanlegg.
Midlere årsproduksjon er beregnet til 8,8GWh noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 440 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 68
Lengde rørgate(m) 1090
Effekt (MW) 3,2
Produksjon (GWh/år) 8,8
Minstevannsføring (l/s) 80

Go top