Mygland

Mygland kraftverk

Mygland kraft ligger i Litleåna på Mygland i Kvinesdal kommune og ble satt i drift i januar 2013.

Vannveien er 1090 meter lang med første del i tunnel (238 m), og resterende strekning i nedgravde GRP-rør med diameter 1600 mm. I kraftstasjonen er det installert 2 stk. horisontale Francis-turbiner med samlet effekt på 3,2 MW sammen med generator, transformator og apparat / kontrollanlegg.

Midlere årsproduksjon er beregnet til 8,8GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 440 husstander.

Teknisk informasjon

2012
År bygget
9
Årlig produksjon (GWh)
3
Kapasitet (MW)
68 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør