Røneid

Røneid

Røneid er lokalisert i Luster kommune, Sogn og Fjordane og ble satt i drift i november 2016.

Vannveien består av nedgravd mufferør av duktil støpejern og GRP. Rørdiameter på hele rørstrekningen er 700 mm, og total lengde på rørgate er 2117 meter. I kraftstasjonen er det installert 1 stk. vertikalt stilt Pelton-turbin med effekt på 4,7 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat / kontrollanlegg. Røneid kraftverk vil gi en årsproduksjon på 13 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 650 husstander.

Teknisk informasjon

2015-2016
År bygget
13
Årlig produksjon (GWh)
4
Kapasitet (MW)
490 m
Fallhøyde
Pelton
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør