Saksenvik

Saksenvik kraftverk

Saksenvik kraftverk i Saltdal kommune i Nordland ble satt i drift i mai 2012.

Vannet føres fra inntaksmagasinet i ca. 510 m nedgravd rør med diameter 1600 mm frem til kraftstasjonen. I kraftstasjonen er det installert to horisontale Francis-turbiner med samlet effekt på 2,5 MW sammen med generator, transformator og apparat / kontrollanlegg.

Gjennomsnittlig årlig produksjon er ca. 6,7 GWh som tilsvarer årsforbruket til om lag 335 husstander.

Teknisk informasjon

2011
År bygget
6
Årlig produksjon (GWh)
2,5
Kapasitet (MW)
38 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør