fbpx

Saksenvik Kraftverk

Saksenvik vannkraftverk bestående av turbin/aggregat med installert effekt på 2,5 MW, med fundamenter, ledninger, transfor¬matorer, reguleringsanlegg, rørgater, kraftstasjon og andre innretninger i samsvar med nærmere beskrivelse gitt i forbindelse med NVEs konsesjon i medhold av vannressursloven, meddelt 19.11.2004. Kraftverket er bygd med inntak på kote 50 og kraftstasjon på kote 10. Rørtrase på 530 meter og en produksjon på ca. 5,6 GWh

Teknisk Informasjon

Brutto fallhøyde (m) 40
Lengde rørgate(m) 530
Effekt (MW) 2,5
Produksjon (GWh/år) 5,6
Minstevannsføring (m³/s)

Til toppen