fbpx

Saksenvik Kraftverk

Saksenvik kraftverk i Saltdal kommune i Nordland ble satt i drift i mai 2012.
Vannet føres fra inntaksmagasinet i ca. 510 m nedgravd rør med diameter 1600 mm frem til kraftstasjonen.
I kraftstasjonen er det installert to horisontale Francis turbiner med samlet effekt på 2,5 MW sammen med generator, transformator og apparat/kontrollanlegg.
Gjennomsnittlig årlig produksjon er ca. 6,7 GWh noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 335 husstander.

Teknisk Informasjon

Brutto fallhøyde (m) 40
Lengde rørgate(m) 510
Effekt (MW) 2,5
Produksjon (GWh/år) 6,7

Go top