Middøla

Middøla kraftverk

Middøla kraftverk på Miland i Tinn kommune ble satt i drift i desember 2014. Kraftverket benytter et fall på 275,4 meter i Middøla og har en installert effekt på 4,5 MW.

Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på ca. 12 GWh som tilsvarer strømforbruket til ca. 600 husstander. Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med inntaksrister nedstrøms damskive som utnytter coandaeffekten. Iht. vassdragskonsesjonen skal det slippes minstevannføring forbi dam og inntak på 50 l/s hele året. Trykkrøret er 2700 meter langt og består av duktile støpejernrør og glassfiberarmerte rør med dimensjon Ø900 mm. I tillegg er det bygd en rørbru over Middøla med et spenn på 15 meter. Det er et to bend langs trykkrøret og 4 t-rør for adkomst inn i trykkrøret.

I kraftstasjonen er det installert et peltonaggregat med 6 dyser og største slukeevne er 1,9 m³/s. Kraftstasjonen består av maskinsal, kontrollrom, traforom og høyspentrom og bygget er oppført med prefabrikkerte betongelementer.

Teknisk informasjon

2014
År bygget
12
Årlig produksjon (GWh)
4,5
Kapasitet (MW)
275 m
Fallhøyde
Pelton
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør