Kobbholm

Kobbholm kraftverk

Anlegget er lokalisert i Sør Varanger kommune i Finnmark.

Kobbholm kraftverk ble bygget av Sydvaranger AS i 1928 – 30 og var i drift til august 1992. Kraftverket har blitt rehabilitert og satt igjen i drift i desember 2010. I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Francis-turbin med effekt på 3,2 MW sammen med generator, transformator og apparat / kontrollanlegg. Vannveien består av 2250 m tunell og 695 m GRP-rør med diameter 1200 mm.

Kobbholm kraftverk vil gi en årsproduksjon på 16 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 800 husstander

Teknisk informasjon

2010–2011
År bygget
16
Årlig produksjon (GWh)
3
Kapasitet (MW)
106 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Bjarne
Bjarne Berge
Kraftverkssjef