Stardalen

Stardalen kraftverk

Stardalen kraftverk i Sunnfjord kommune i Vestland fylke ble satt i drift i desember 2020. Kraftstasjonen er bygd ut i dagen.

Det er installert 3 stk. vertikalt stilte Francis-turbiner med en total effekt på 17 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat / kontrollanlegg. Vannveien er ca. 2900 meter lang. Fra inntaket føres vannet i en 2630 m sprengt tunnel inn i fjellet og resterende strekning i nedgravde rør. Stardalen kraftverk vil gi en årsproduksjon på 50 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 2500 husstander.

Teknisk informasjon

2019–2020
År bygget
51
Årlig produksjon (GWh)
17
Kapasitet (MW)
63 m
Fallhøyde
Francis
Turbin

Ta kontakt for uforpliktende prat

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork
Prosjektdirektør