fbpx

Bjørgelva

Bjørgelva kraftverk i Sørreisa kommune ble satt i drift i desember 2020.
Kraftverket benytter et fall på 232 meter og har en installert effekt på 2,4 MW.
Vannveien består av 1875 m GRP og duktile rør med diameter 700 mm og 800 mm.
Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på ca 7,4 GWh som tilsvarer strømforbruket til ca 370 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 232
Lengde rørgate(m) 1875
Effekt (MW) 2,4
Produksjon (GWh/år) 7,4
Minstevannsføring (l/s) 70

Go top