fbpx

Døsjagrovi

Døsjagrovi kraftverk har søkt om løyve etter vassressurslova § 8 til å bygge Døsjagrovi kraftverk i Luster kommune. Elva Døsjagrovi har tidligere vært utnyttet til kraftproduksjon både ovenfor Harastølen og mellom Harastølen og fjorden. Disse kraftverkene har vært ute av drift en stund og Luster Energiverk har gått sammen med Harastølen AS og fremme et utbyggingsprosjekt som utnytter hele fallet mellom Røssete (ca 744) og fjorden i det nye Døsjagrovi kraftverk. Det er regnet ut en produksjon på om lag 19,6 GWh/år

Teknisk inforemasjon

Brutto fallhøyde (m) 741
Lengde rørgate(m) 2100
Effekt (MW) 4,95
Produksjon (GWh/år) 19,6
Minstevannsføring (m³/s) 0,2

Go top