Tinfos styrker laget!

1.september hadde vi gleden av å ønske velkommen til to nyansatte, Marianne og Tomas.

Marianne Kanstad er ansatt i nyopprettet stilling som kvalitets- og bærekraftsansvarlig, mens Tomas Flåterud går inn som prosjektleder for småkraftutbygginger.

Marianne har master innen næringsorganisering, ressursforvaltning og samfunn i tillegg til praktisk-pedagogisk utdannelse. Hun har jobbet som kvalitetssjef i det private næringsliv og som rådgiver og prosjektstyrer hos Statsforvalteren i forbindelse med bl.a. vassdragskonsesjoner.

I Tinfos vil Marianne ha ansvar for HMSQ/ESG prosjektstøtte i våre prosjekter. Hun vil bistå med videreutvikling av vår QA-dokumentasjon og -systemer, og arbeide med intern opplæring og rapportering av HMSQ- og bærekraftsdata til interne og eksterne interessenter.

Marianne bor på Notodden. Hun er 49 år og har 2 barn. Hennes arbeidssted vil være Notodden.

Tomas er utdannet både som tømrer og bygg- og anleggsingeniør, og har de siste 10 årene jobbet med anlegg i Skanska. I Tinfos vil Tomas være prosjektleder, og hans første første prosjekt vil være Frøytlandsfoss som vi skal bygge ut for Å Energi Vannkraft.

Tomas er fra Notodden og bor på Semsjordet. Han er 33 år, samboer, og har 3 barn.

Vi er svært fornøyd med å få to flinke og engasjerte folk til oss, og gleder oss til fortsettelsen!