Innmåling av høyder i Stårheim-elva

Ny kontrakt til Tinfos

Grunneierne på Stårheim har inngått avtale med Tinfos AS om leie av fallrett til Stårheim kraftverk i Stad kommune. Planlagt bygging av kraftverket er i 2023-2024.

Stårheim kraftverk skal utnytte et fall på 214 m, og har en forventet årlig produksjon på ca. 12 GWh. Kraftverket vil bestå av et damanlegg med inntak, ca 2,7 km trykkrør og en kraftstasjon med en pelton-turbin. 

Stårheim kraftverk er et viktig tilskudd til vår utbyggingsportefølje, og vi ser frem til en spennende kraftverksutbygging og et godt samarbeid med grunneierne på Stårheim, sier prosjektdirektør Rune Kristian Mork.