Avtale om fiskeforvaltning i Tinnelva

10-ÅRS – AVTALE ER INNGÅTT MED NJFF OM FISKEFORVALTNING I TINFOS DEL AV TINNELVA

Tinfos har nå inngått avtale med Notodden Jeger og Fiskerforening (NJFF) og Notodden kommune der NJFF får ansvar for fiskeforvaltningen i Tinnelva – fra utløp Tinfos 1 kraftverk og ned til Heddalsvannet. Det er Tinfos som er eier av det meste av elva på denne strekningen.

Fra venstre: John Terje Veseth NUAS, Roar Tveiten NJFF, Øyvind Odden Tinfos og Ole Henning Skogen NJFF. Bilde brukt med tillatelse fra Telen.

NJFF har på oppdrag fra Øst-Telemarkens Brukseierforening i mange år hatt ansvaret for yngeltelling i Tinnelva. Tallene er nedslående – det blir stadig færre fisk og utviklingen er negativ med tanke på laks og ørret.

– Nå skal vi lage en handlingsplan for å se på hva vi kan gjøre for å bedre forholdene i elva. Vi ønsker å legge til rette slik at alle som ønsker å fiske bynært skal få muligheten – og selvsagt med universell utforming. Vi vil at alle skal få benytte seg av nærnaturen, sier leder i NJFF, Ole Henning Skogen til avisen Telen.

Ryddet Tinnelva for søppel

Tinfos ønsker å ta samfunns- og miljøansvar på alvor. På sikt kan dette arbeidet NJFF nå får anledning til å utføre resultere i bedre forhold for disse aktuelle rødlistede fiskeartene, og samtidig resultere i verdiskapning for byen og kommunen. Gode fiskeelver fører til øket aktivitet og tilreisende. Dette vil gi ringvirkninger også for handel og overnattingsvirksomheter.

– For Tinfos er det interessant å inngå en avtale med en forening som er genuint interessert i dette arbeidet, forteller Øyvind Odden, administrasjonssjef i Tinfos. NJFF er en seriøs forening både lokalt og nasjonalt – og at de også har startet med å rydde elva er kjempebra. Vi setter stor pris på og takker Notodden Dykkeklubb og Notodden Jeger- og Fiskerforening for at de i samarbeid utførte rydding i Tinnelva sist uke. Det var et godt stykke arbeid som ble utført dels i samarbeid med Tinfos. Utrolige mengder søppel ble tatt opp på et forholdsvis lite område.

Her fiskes det i Tinnelva. Foto: Øyvind Odden