Buvass-elva

Ny totalentreprise til Tinfos Entreprenør AS

Tinfos Entreprenør AS har inngått avtale med Drangedal Kraft AS om utbygging av Buvasselva kraftverk i Drangedal og Nissedal kommune. Kraftverket skal utnytte et fall på 85 m og vil ha en forventet årlig produksjon på ca 4 GWh, som tilsvarer ca 200 boliger eller 400 fritidsboliger.

Utbyggingen består i hovedsak av en inntaksdam, ca 1 km nedgravd trykkrør, en kraftstasjon og en komplett turbin/generator-løsning.

– Tinfos har lang erfaring med bygging av småkraftverk, og vi ser frem til å bygge og levere et nøkkelferdig kraftverk til Drangedal Kraft AS høsten 2023. Bygging av nøkkelferdige kraftverk er kjernevirksomheten til Tinfos Entreprenør AS, og denne kontrakten er viktig som en del av vår utbyggingsportefølje. Vi ser frem til et godt samarbeid med Drangedal Kraft, forteller Rune Kristian Mork, Prosjektdirektør i Tinfos AS.

Rune Kristian Mork
Rune Kristian Mork, Prosjektdirektør i Tinfos AS