Ole-Petter Bjørnstad

Tinfos øker kapasiteten

Ansettelse av driftsleder

Gjennom Tinfos PowerTech AS drifter vi kraftverk for eksterne kunder. Disse avtalene blir skreddersydd til kundens behov, og våre tjenesteområder er merkantile tjenester som administrasjon og daglig ledelse til service og vedlikehold. Flere av de eksterne kraftverkene overvåker vi fra vårt kontrollsenter i Notodden. Tinfos PowerTech ser nå behovet for å kunne tilby driftsledertjenester, og i den forbindelse er vi veldig glad for å kunne presentere ansettelsen av Ole-Petter Bjørnstad som driftsleder.

– Vi tror på en konsolidering i bransjen, hvor investeringer i nye kraftverk og oppkjøp av eksisterende kraftverk vil fortsette. Det å kunne tilby driftsledertjenester blir viktig for oss fremover og tidspunktet for å øke vår kapasitet for disse tjenestene er svært gunstig sier Steinar Heggeli, daglig leder for Tinfos PowerTech AS.      

Ole-Petter Bjørnstads’ bakgrunn

Ole-Petter har god regelverksforståelse både innen norsk kommersiell landbasert industri, energitransmisjon/ produksjon, jernbane, maritim og offshore industri. Han er foreleser innen sikkerhet og elektroteknikk i elektrobransjen og er hovedfagsensor ved Vestfold Telemark Tekniske Fagskole og Fagskolen i Tromsø innen energiteknikk. I tillegg har Ole-Petter EKOM eksamen for ENA-sertifisering. Han har nødvendig erfaring som sakkyndig driftsleder, og som prosjektleder elektro ved oppgradering av borerigger, utarbeidelse og forberedelse av skipsverftprosjekter og erfaring som hovedverneombud. Ole-Petter har jobbet med oppgaver innen prosedyreutarbeidelse, EX Soner, samt optimalisering og forbedring av vedlikeholdssystemer. Han vil i tillegg til driftsleder-rollen være ansvarlig for forretningsutvikling for Tinfos PowerTech.

Vi ønsker han hjertelig velkommen inn i Tinfos-familien fra 25.4, og håper han blir vel tatt imot av bransjen!

Les mer om våre tjenester her.