Tinfos i ny drakt

Tinfos i ny drakt

Endelig kan Tinfos vise frem sin nye visuelle profil. Flunkende ny logo og oppdaterte nettsider skal bidra til å styrke Tinfos i tiden fremover.

Tinfos har siden salget av smelteverkene i 2008 jobbet med å videreutvikle selskapets satsing på fornybar energi, og da særlig innen vannkraft. Det har blitt utarbeidet ny visjon og misjon hvor ren energi er i fokus.

– Vår nye visjon har som mål at vi skal bidra til å akselerere overgangen til et fornybart samfunn, forteller administrerende direktør, Øyvind Frydenberg i Tinfos. – Nå er det på tide at også den visuelle profilen og nettsidene våre gjenspeiler det.

Med fokus på ren energi

Den nye logoen henspiller på formen til et løpehjul, mens lynene viser til den elektriske kraften som blir produsert i vannkraftverkene, samtidig som den peker tilbake på tidligere logoer i Tinfos.

– Vi er svært fornøyde med at den nye logoen både viser hva vi driver med i dag samtidig som den har hentet inspirasjon fra Tinfos sin historie, sier Frydenberg.

For Tinfos er et selskap med lang historie, faktisk helt tilbake til 1894. Det første kraftverket på Notodden var et av verdens eldste, og dagens kraftverk Tinfos I og II har vært i drift siden henholdsvis 1955 og 1911.

Foruten å sørge for stabil og sikker drift av kraftverk vil satsingsområdet fremover for Tinfos være å bygge ut flere vannkraftverk både i inn og utland, med særlig fokus på Indonesia og Vest-Balkan. De nye nettsidene og den nye profilen vil være et viktig bidrag for å synliggjøre Tinfos fremover.

Ny visuell profil

I Tinfos har vi mye kompetanse, men når det kommer til visuell profil, nettsider og merkevarestrategi trengte vi litt profesjonell bistand. Tinfos engasjerte derfor kommunikasjonsbyrået Godt Sagt.

– Arbeidet med prosjektgruppen i Tinfos har vært lærerikt og givende gjennom hele prosessen. Vi har hatt gleden av å jobbe med en tverrfaglig og veldig kompetent og engasjerende gjeng. Gjennom prosjektmøter og faste statusmøter har vi drevet hverandre frem mot et godt felles resultat. Samarbeidet med Tinfos har vært basert på tillit, åpenhet og engasjement, sier daglig leder Erik Gabrielsen i Godt Sagt.

Ved hjelp av flere arbeidsmøter mellom Godt Sagt og Tinfos gikk utviklingen av merkevarestrategien og ny visuell profil sakte, men sikkert fremover. Arbeidet har også resultert i nye og fremtidsrettede nettsider.

– Det har vært lærerikt og spennende å jobbe sammen med Godt Sagt med utarbeidelse av ny profil, sier Ingrid Amundsen Welde, prosjektleder hos Tinfos. – Det har vært et veldig godt samarbeid mellom Tinfos og Godt Sagt og vi er svært fornøyde med det endelige resultatet. Nå gleder vi oss til å vise Tinfos i ny drakt!