Usynlig

Takk for ditt varsel

Saken vil bli behandlet konfidensielt i henhold til våre interne prosedyrer for håndtering av varsler. Saksbehandler for varslet vil være vår Bærekraftsdirektør som har ansvaret for å behandle saken hos oss.

Normalt vil saken være ferdigbehandlet innen fire uker etter at saken er registrert. Unntaksvis kan det ta lengre tid avhengig av sakens kompleksitet.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med

Asgeir Drugli
Asgeir Drugli
Bærekraftsdirektør