Usynlig

Varsling

Denne varslingskanalen er for ansatte, konsulenter, leverandører og andre berørte som i forbindelse med Tinfos’ aktiviteter har observert upassende, krenkende eller mistenkelig oppførsel, eller handlinger som bryter med våre etiske retningslinjer. Alle varslinger via denne kanalen blir behandlet konfidensielt, og det er mulig å varsle anonymt.

Send varsling

Hva har skjedd, hvor og når? Kan du beskrive omfanget? Finnes det vitner eller annen dokumentasjon?
Er andre varslet? Har det blitt gjennomført tiltak?
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med

Asgeir Drugli
Asgeir Drugli
Bærekraftsdirektør