Usynlig

Takk for din bekymringsmelding

Meldingen sendes direkte til vår kvalitetsansvarlige i Tinfos. Observasjonen vil bli behandlet i henhold til våre interne prosedyrer for håndtering av avvik. Det vil bli utpekt en saksbehandler internt hos oss som vil ha hovedansvaret for å behandle saken. Saksbehandleren vil kontakte deg.

Du vil motta en melding fra oss når saken er ferdigbehandlet. Normalt vil dette skje i løpet av fire uker etter at saken er registrert. Unntaksvis kan det ta lengre tid avhengig av sakens kompleksitet.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med

Asgeir Drugli
Asgeir Drugli
Bærekraftsdirektør