Usynlig

Hjelp oss til å bli bedre

Observerer du hendelser i forbindelse med våre aktiviteter du mener bryter med etablerte vedtak, regelverk eller tillatelser?

Send en bekymringsmelding slik at vi får undersøkt forholdet.

Send bekymringsmelding

"*" indicates required fields

Ved spørsmål kan du ta kontakt med

Asgeir Drugli
Asgeir Drugli
Bærekraftsdirektør