fbpx

Valvatn kraftverk

Anlegget er lokalisert i Sør Varanger kommune i Finnmark og ble satt i drift i desember 2010.
Vannveien består av 140 meter tunell og 630 meter rørgate med 1200 mm GRP-rør.
I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Francis turbin med en effekt på 1,3 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Valvatn kraftverk vil gi en årsproduksjon på 4-5 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 250 husstander.

Teknisk Informasjon

Brutto fallhøyde (m) 41,5
Lengde rørgate(m) 770
Effekt (MW) 1,3
Produksjon (GWh/år) 4
Minstevannsføring (m³/s)

Go top