fbpx

Røneid kraftverk

Anlegget er lokalisert i Luster kommune, Sogn og Fjordane og ble satt i drift i november 2016.
Vannveien består av nedgravd mufferør av duktil støpejern og GRP. Rørdiameter på hele rørstrekningen er 700 mm og total lengde på rørgate er 2117 meter.
I kraftstasjonen er det installert 1 stk. vertikalt stilt Pelton turbin med effekt på 4,7 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Røneid kraftverk vil gi en årsproduksjon på 13 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 650 husstander.

Nøkkeltal

Brutto fallhøyde (m) 487
Lengde rørgate(m) 2117
Effekt (MW) 4,7
Produksjon (GWh/år) 13
Minstevannsføring 100 l/s i tiden 1.5 – 30.9
50 l/s i tiden 1.10 – 30.4

Go top