fbpx

Holmen Kraft AS

Anlegget er lokalisert i Aurland kommune i Sogn og Fjordane fylke og ble satt i drift i mai 2016.
Kraftverket utnytter et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi.
Vannveien er ca. 1990 m lang og består av duktile støpejerns rør og GRP rør med diameter DN 1800 mm og DN 2200 mm.
Vannveien avsluttes med en 100 m lang sjakt ned til turbinene i kraftstasjonen. Sjakten er foret med et stålrør DN 1600 mm.
Kraftverket har en installert effekt på 25 MW fordelt på 1 stk Francisturbin (15 MW) og en 1 stk Peltonturbin (10 MW).
Total årsproduksjon er ca. 80 GWh noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 4000 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 280
Lengde rørgate(m) 1990
Effekt (MW) 25
Produksjon (GWh/år) 80
Minstevannsføring 300 l/s i tiden 1.5 – 30.9 og
100 l/s i tiden 1.10 – 30.4

Go top