fbpx

Kobbholm

Kobbelven renner ut i havet innerst i Kobbholmfjorden som er parallellvassdraget til Grense Jakobselv. Vassdraget er utbygd mellom Store Kobbholmvatn og sjøen og utnytter en brutto fallhøyde på 113,4 m. Vannene Store Kobbholmvatn og Store Valvatn med sine senkningsmagasiner gir gode muligheter for regulering av vannføringen. Øverste del av Tårnelven er derfor ledet over til Kobbholmvassdraget for utnyttelse i Kobbholm kraftverk. Det samlede gjennomsnittlige avløp til kraftverket blir derved ca 2,1 m3/sek.

Fra inntaket i Store Kobbholmvatn har vannet blitt ledet gjennom en 2145 m lang trerørledning frem til et svingekammer sprengt ut i fjellet. Fra svingekammeret fører en 710 m lang rørledning med diameter 1,1 m, dels i tre og dels i jern ned til kraftverket. Trerørledningene over hele lengden er i dårlig forfatning og var den direkte årsak til at kraftverket ble stoppet i november 1992.

I kraftverket er installert et horisontalt Francisaggregat med ytelse ca 2700 hk ved en effektiv fallhøyde på 97 m og en maksimal vannføring på 2,3 m3/sek. Turtallet er 750 o/min.

Go top