Vil du bidra til en renere energifremtid?

Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos om lag 300 GWh fornybar kraft. Vi har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekter både i innland og utland.

Tinfos utvikler, bygger, selger og drifter vannkraftverk. Fra våre egne kraftverk produserer vi ren, fornybar energi. Sammen med våre kunder og partnere gjør vi vannkraft lønnsomt, og bidrar til en renere energifremtid. Våre forretningsområder er utvikling og bygging, drift og service og kraftforvaltning.

Vi er inne i en spennende tid hvor det satses stort på bygging av små og mellomstore vannkraftverk i størrelsesorden 1-40 MW i Norge og internasjonalt. Vi har hovedkontor i Notodden, regionskontorer i Rosendal og på Lysaker, og et kontor i Jakarta, Indonesia.


DRIFTSINGENIØR


Vi søker etter en driftsingeniør som skal inneha en sentral rolle i drift og vedlikehold av vannkraftverkene våre i Notodden og Sør-Varanger. Du har kompetanse og erfaring innen elkraft, og har et stort engasjement innen drift og videreutvikling av vannkraftverk. Rollen inngår i driftsavdelingen som i dag består av 6 ansatte, og du vil være en del av en organisasjon med mye driftsteknisk kompetanse. Arbeidssted er ved Tinfos’ hovedkontor og kraftverk i Notodden.


Hovedansvarsområder

Planlegge og overvåke driften av våre kraftverk og nettanlegg

Ansvar og oppfølging av drift- og vedlikeholdsprosjekter

Ansvar for kraftverkenes IKT-systemer

Ivareta beredskapsfunksjon for kraftverkene

Bidra med kompetanse i nye utbyggingsprosjekter

Bidra i bedriftens utviklings- og forbedringsarbeid


Kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper

Ingeniør eller sivilingeniør innen fagfeltet elkraft

Kompetanse og erfaring til å inneha rolle som driftsleder

Minimum 3 års erfaring fra arbeid i kraftbransjen

Du må være initiativrik, selvstendig, og ha god samarbeidsevne

Du arbeider systematisk og målrettet

Du har høyt fokus på HMS og kvalitet

Du behersker norsk flytende, både skriftlig og muntlig


Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser

Muligheter for personlig og faglig utvikling i en engasjert og offensiv bedrift

Et godt og uformelt arbeidsmiljø

Varierte arbeidsoppgaver

Gode personalordninger


I Tinfos blir du del av et godt driftsmiljø i et selskap med store ambisjoner for videre utvikling av eksisterende og ny vannkraft.

Det må regnes med noe reisevirksomhet i forbindelse med drift, vedlikehold og bygging av kraftverk.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:
Prosjektdirektør Rune Kristian Mork, tlf. 908 72 145 eller
Kraftverksjef Bjarne Berge, tlf. 950 51 424
.

Se også våre nettsider: www.tinfos.no
Søknad med CV sendes til post@tinfos.no innen 23.02.2024.