fbpx

Nipo – Kjeldebekken og Olsbotn

Nipo Kraft har to separate kraftstasjoner som tar vatn i fra to forskjellige elver:

Olsbotn : Er den største med en installert effekt på totalt 1,1 MW .
Francis turbin. Effekt 1000kW. Fall 100m. Slukeevne maks 1350l/sek. Prod 3 GWh
Pelton turbin. Effekt 100 kW, Fall 100 m, Slukeevne 160 l/sek, Prod 0,4 GWh.

Kjeldebekken. Er noe mindre stasjon. Det er samme elven som de nye anlegget skal bygges.
Det blir nok da faset ut mer eller mindre men kan kjøres i flomperioder.
Francis turbin. Effekt 230 kW. Fall 80 m. Slukeevne 350 l/sek. Prod. 0,7 GWh
Pumpe turbin. Effekt 170 kW. Fall 80 m. Slukeevne 350 l/sek. Prod. 0,5 GWh
Francis turbin. Effekt 45 kW. Fall 70 m. Slukeevne 70 l/sek. Prod. 0,2 GWh

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m)
Lengde rørgate(m)
Effekt (MW)
Produksjon (GWh/år)
Minstevannsføring (m³/s)

Go top