fbpx

Jordalen Kraftverk

Anlegget er lokalisert i Voss kommune, Hordland fylke og ble satt i drift i mai 2017.
Vannveien består av glasfiber-armerte rør(GRP-rør) med diameter 2000/2200 mm. Rørgata er 1226 meter lang.
I kraftstasjonen er det installert 2 stk. horisontalt stilte Francis turbiner med en total effekt på 7,6 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Jordalen kraftverk vil gi en årsproduksjon på 19,7 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 985 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 86
Lengde rørgate(m) 1226
Effekt (MW) 7,6
Produksjon (GWh/år) 19,7
Minstevannsføring 2500 l/s i tiden 1.5 – 30.9
260 l/s i tiden 1.10 – 30.4

Go top