fbpx

Kraftproduksjon

Tinfos kraftverk er bestående av kraftverkene Tinfos I og Tinfos II. Tinfos kraftverk utnytter den nedre fossen i elven Tinnåa før utløpet i Heddalsvannet i Notodden kommune. Tinfos kraftverk er konsesjonsfritt, Notodden kommune eier Sagafos vestre del som utnyttes i Tinfos kraftverk. Tinfos er meddelt bruksrettkonsesjon for dette vannfallet til 28. september 2061.

Tinfos I

Bygget i 1955.
Kaplan turbin med slukevne 2x 80m3/s
Installert generator ytelse 2×27 MVA
Fallhøyde omlag 29,5m

Tinfos II

Bygget i 1910.
Vertikal Francis turbin med slukeevne 17m3/s
Generator ytelse 5 MVA
Fallhøyde omlag 29,2m
Midler produksjon for Tinfos kraftverk i perioden 1984-2013 ( 30 årsmiddel) 228GWh

Kobbholm kraftverk

Kobbholm og Valvatn kraftverk utnytter fallene i Kobbholmvassdraget med magasiner i Sør- Varanger kommune i Finnmark.
Anleggene ble bygget av A/S Syd-Varanger i perioden 1920-1930.
Tinfos fikk ved kongelig resolusjon i 2008 meddelt konsesjon for Kobbholmvassdraget, for rehabilitering av Kobbholm kraftverk og bygging av nytt Valvatn kraftverk

Francis turbin slukeevne 3,2m3/s
Generator ytelse 3,6 MVA
Fallhøyde omlag 114m

Valvatn kraftverk

Francis turbin slukeevne 2,8m3/s
Generator ytelse 1,3 MVA
Fallhøyde omlag 45m

Midler produksjon for Kobbholm og Valvatn kraftverk 21GWh med et midlere årsavløp på omlag 30 mill m3.

Go top