fbpx

Historie

Tinfos ble etablert i 1894 og har produsert kraft siden 1900.

•  Tinfos er et av Norges eldste kraft- og industriselskap.

•  Tinfos er ikke på børs, og eierne har i alle år «lagt sten på sten» og utviklet sin virksomhet «utenfor børs».

•  Tinfos har siden etableringen benyttet kraften fra Tinnefossen på Notodden til industriell virksomhet gjennom flere epoker.

•  I starten ble vannkraften brukt til produksjon av trelast og tremasse i bedriftens sagbruk, tresliperi og papirfabrikk.

•  I 1900 ble Notodden Calcium-Carbidfabrik etablert ved Heddalsvannet.

•  Tinfos Kraftverk ved Tinnefossen gav strøm til Hydros forsøksfabrikk på Notodden for å fremstille salpeter.

•  Tinfos Jernverk ble igangsatt i 1910.

•  Gjennom nær 100 år skapte metall- og smelteverksvirksomheten verdiene i selskapet.

Go top