fbpx

Toppleder til Tinfos

27/03/2017

Tinfos AS har produsert kraft siden 1894 og er et av Norges eldste private kraft- og industri-selskap. Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos pr. dato 360 GWh/år. Selskapet har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekter innenfor fornybar energi. Selskapet har et av markedets sterkeste kompetansemiljøer innenfor drift og utbygging av kraft. Tinfos har en målsetning om å etablere seg som en langsiktig aktør innenfor fornybar energi i Norge og internasjonalt.

Vi søker administrerende direktør som vil utvikle Tinfos i en ny tidsalder.

Tinfos ønsker en dynamisk toppleder som kan videreutvikle selskapet gjennom inspirerende lederskap, forretningsutvikling, effektivisering av driften og relasjonsbygging.
Sentrale utfordringer er gjennomføring og videreutvikling av utbyggingsprogram, videreføring av arbeidet med strategiutvikling og effektivisering av drift.
Du tar over en veldrevet organisasjon, og vi ønsker at du løfter virksomheten videre i både kjent og ukjent terreng. Du kombinerer gode lederegenskaper med solid erfaring fra kompleks prosjektgjennomføring og -finansiering. Du har også internasjonal erfaring.

Overordnede ansvarsområder

– Lede, inspirere og videreutvikle menneskene og organisasjonen
– Gjennomføre krevende utbyggingsprogram og prosjektutvikling for mindre og middels store vannkraftprosjekter
– Videreføre strategiutvikling basert på utnyttelse av vannkrafts- og prosjektkompetansen i Norge og internasjonalt
– Rendyrke effektiv drift av selskapets hjemfallsfrie kraftverk på Notodden
– Etablere og sikre relasjoner til samarbeidspartnere innenfor drift, utvikling og finansiering

Formell bakgrunn og erfaring

– Høyere akademisk utdanning, med solid ledererfaring fra teknisk miljø
– Erfaring som toppleder
– Erfaring i finansielle roller eller oppgaver
– Internasjonal leder- og prosjekterfaring

Administrerende Direktør rapporterer til selskapets styre. Arbeidssted er på Notodden.

For nærmere opplysninger ta kontakt med styreleder Nikolai Johns på tlf. 913 79 960.
Business Inspirator bistår Tinfos i rekrutteringsprosessen. Interesserte kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Kjersti Johanne Steinskog på tlf. 911 65 888.

Søknadsfrist er 18. april. Søknad sendes kjersti@businessinspirator.no

Go top