fbpx

Stilling ledig

Tinfos AS har produsert kraft siden 1900, og er et av Norges eldste kraftselskap.

Gjennom hel- og deleide kraftselskap produserer Tinfos pr dato over 300 GWh. Selskapet har et strategisk mål om vekst og er engasjert i flere utbyggingsprosjekt både i innland og utland. Tinfos har siden 2010 bygget 12 kraftverk i Norge og 1 kraftverk i Indonesia.

PROSJEKTLEDER

Tinfos er inne i en spennende tid hvor det satses på bygging av små og mellomstore vannkraftverk i størrelsesorden 3-40 MW i Norge og internasjonalt. Vi søker derfor etter en dyktig prosjektleder for å styrke vår gjennomføringsevne i norske og internasjonale prosjekter. Tinfos har hovedkontor i Notodden, et regionskontor i Rosendal og et nyetablert kontor i Jakarta, Indonesia. Det må regnes med utstrakt reisevirksomhet i forbindelse med gjennomføring av prosjektene, og da over lengre tid av gangen i de internasjonale prosjektene.

Tinfos har mye erfaring fra bygging av kraftverk i Norge, og har også tidligere bygget et kraftverk i Indonesia. Prosjektlederen vil inngå i en organisasjon med mye prosjekt og teknisk kompetanse, og hvor aktiviteten er høy under prosjektgjennomføring.

Hovedansvarsområder prosjektleder

Prosjektlederens primæroppgave er å lede utviklingen og utbyggingen av nye kraftverkprosjekter. Når prosjekter er byggeklare, vil arbeidet innebære tett oppfølging og ledelse av utbyggingen. Utvikling og utbygging i regi av Tinfos AS skjer med høyt fokus på HMS, fremdrift, kostnad og kvalitet. Dette innebærer blant annet arbeid med:

 • Prosjektutvikling (kommunikasjon med myndigheter, grunneiere, entreprenører etc.)
 • Prosjektplanlegging og -rapportering
 • Budsjettering og kostnadsoppfølging
 • Gjennomføring av innkjøpsprosesser, kontraktsforhandlinger og leverandørvalg
 • Leveranse- og leverandøroppfølging fra arbeidssted og i felt på byggeplass
 • Risiko- og endringsstyring

Krav til ferdigheter og egenskaper prosjektleder

 • Du er selvstendig og løsningsorientert, og kan ta rasjonelle tekniske og økonomiske beslutninger
 • Du har god innsikt i teoretisk og praktisk prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • Du har gode samarbeids-, motivasjons- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du har evne til å gjennomføre, lede og referere møter med betydning for prosjektet

Kvalifikasjoner, erfaring og praksis

 • Høyere teknisk utdanning, ingeniør eller sivilingeniør
 • Fagretning innen bygg eller elkraft er en fordel
 • Du har nasjonal og-/ eller internasjonal erfaring med prosjektledelse, helst innenfor kraft eller bygg- og anlegg bransjen

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling i en engasjert og offensiv bedrift
 • Et godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Gode personalordninger

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til:

Tinfos AS v/Prosjekt Direktør-Internasjonalt Fred Kanton, tlf. 911 96 470, eller v/ Prosjektdirektør Rune Kristian Mork, tlf. 908 72 145.

Se også våre nettsider: www.tinfos.no

Søknad med CV sendes pr e-post til; post@tinfos.no innen 22. november 2019.

Go top