fbpx

Sentralt og moderne «midt i verdensarven»

Helene Brekke og Joar Lofthus, fra henholdsvis NIA og IL Takst, har begge leid lokaler på Tinfos i flere år. De fremhever begge som positivt at området er sentralt, og at lokalene deres befinner seg «midt i verdensarven».

– Vi har et langt og godt leieforhold til Tinfos. Jeg opplever at det er god kommunikasjon, og rask respons på våre ønsker, sier Helene Brekke, avdelingsleder for Telemarksgalleriet og Lysbuen ved Norsk Industriarbeidermuseum (NIA).

Godt fagmiljø og god service

IL Takst er Øst-Telemarks største takseringsfirma, med hovedkontor på Tinfos i Notodden. Daglig leder og takstmann Joar Lofthus i IL Takst forteller at de er svært fornøyd med å leie lokaler av Tinfos.

– Sentral beliggenhet i Notodden, og enkel tilkomst for både besøkende og ansatte er blant de store fordelene her. Lokalene vi leier egner seg veldig godt til vårt formål, og fremstår som moderne, sier Lofthus.

Takseringsfirmaet har holdt til i Stallbakken 1 på Tinfos siden 2015. Her har de kontorplass til 6 ansatte, som jobber med blant annet skadetaksering, brannskjønn og tilstandsrapporter.

Lofthus forteller om et godt fagmiljø blant leietakere på Tinfos, hvor det er lett å spørre hverandre om råd.

– Jeg opplever leieforholdet med Tinfos som veldig uproblematisk. Vaktmester Thor Sagafoss gjør en fantastisk jobb med vedlikehold, og det er rask respons når vi ber om hjelp fra han, forteller Joar.

Lofthus nevner brøyting og strøing vinterstid, i tillegg til annet utvendig vedlikehold som noe av det han er svært fornøyd med. Dette gjør at lokalene og uteområdet fremstår som ryddig og pent vedlikeholdt.

– Jeg vil absolutt anbefale andre bedrifter å leie lokaler her, sier Lofthus.

Sentral beliggenhet i en fantastisk industrikatedral

Helene Brekke, ansvarlig for Telemarksgalleriet, forteller at lokalene de leier av Tinfos, og området rundt, gir en god ramme til virksomheten deres.

– Vi er så heldige at vi får leie et helt unikt bygg. Utstillingshallen vår er sliperihallen til den gamle papirfabrikken som holdt til her på Tinfos. Det er en fantastisk industrikatedral med 7 meter under taket, forteller Brekke.

Leieavtalen til galleriet strekker seg helt tilbake til 1994, da det het Telemark Fylkesgalleri. I dag er Telemarksgalleriet en del av NIA, som er et konsolidert museum for Tinn og Notodden. NIA består av Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork, Tinn Museum, Heddal Bygdetun, Rjukanbanen, Telemarksgalleriet og Verdensarvsenteret. De to sistnevnte har besøksarenaer på Tinfos i Notodden.
NIA har i dag 14 helårsansatte og 4 til 6 sesongansatte som holder til på Tinfos i Notodden.

– I tillegg til utstillingshallen består våre lokaler av kunstnerisk verksted, kunstmagasin og lagerlokaler.

Vi driver en kafé i tilknytning til museet og vi leier kontorlokaler til våre ansatte. Det meste har vi fått plass til under samme tak, men noen kontorlokaler er i et tilstøtende bygg på området, sier Helene.

Hun fremhever at de historiske bygningene er godt ivaretatt og at kulturmiljøet gir en god stemning og en god opplevelse for våre besøkende.

– Tinfos ligger i et avgrenset tilbaketrukket område i Notodden sentrum. Det er lett tilgjengelig samtidig som det er skjermet fra trafikk og støy fra sentrum. Nærheten til elva og fossen tilfører området noe ekstra, mener Brekke.

Go top