fbpx

Valken kraftverk

Anlegget er lokalisert i Saltdal kommune i Nordland og ble satt i drift i desember 2015.
Dam og inntak er oppført i plasstøpt betong med HRV på kote 330,5. Fra inntaket ledes vannet inn i en 1760 meter lang tunnel ned mot kraftstasjonen. Siste del av vannveien består av duktile støpejernsrør med diameter 1,6 meter som er gravd ned i sålen i tunnelen mellom betongpropp og kraftstasjon.
I kraftstasjonen er det installert 1 stk. vertikalt stilt Francis turbin og 1 stk. Pelton turbin med en total effekt på 9,6 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/
kontrollanlegg.
Valken kraftverk vil gi en årsproduksjon på 30 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 1500 husstander.

  • Maskineri - Valken Kraftverk - Tinfos småkraft
  • Vinkelsliping av rør - Valken Kraftverk - Tinfos småkraft
  • Tunnel - Valken Kraftverk - Tinfos småkraft
  • Valken Kraftverk - Tinfos småkraft

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 210
Lengde vannvei(m) 1935
Effekt (MW) 9,6
Produksjon (GWh/år) 30
Minstevannsføring (l/s) 500 l/s i tiden 1.5 – 30.9
70l/s i tiden 1.10 – 30.4

Go top