fbpx

Stardalen Kraftverk

Etter en lang reise med utvikling av prosjektet, har nå Tinfos AS startet utbyggingen av
Stardalen kraftverk. Kraftverket skal settes i drift høsten 2020 og har en forventet
årsproduksjon på ca 50 GWh. Dette tilsvarer strømforbruket til om lag 2500 husstander.
Stardalen kraftverk vil utnytte et fall på 62m i Stardalselva i Jølster kommune, Sogn og
Fjordane fylke. Det vil bli bygget et inntak og en buedam i betong. Det skal så sprenges en
2,6 km lang tunnel fra inntaket til kraftstasjonen. I kraftstasjonen vil det bli installert 3
Francis-turbiner med en samlet ytelse på ca 17 MW.

Stardalen kraftverk er 100 % eid av Tinfos AS. Når kraftverket er ferdig bygget skal det
overdras til finske SV Vattenkraft og bli en del av Bekk og Strøm sin portefølje.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 62
Effekt (MW) 17
Produksjon (GWh/år) 50

Til toppen