fbpx

Stardalen Kraftverk

Stardalen kraftverk i Sunnfjord kommune ble satt i drift desember 2020.
Kraftstasjonen er bygd ut i dagen. Det er installert tre stk. vertikalt stilte Francis-turbiner med en total effekt på 17 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Vannveien er ca. 2900 meter lang.Fra inntaket føres vannet i en 2630 m sprengt tunnel inn i fjellet og resterende strekning i nedgravde rør.
Stardalen kraftverk vil gi en årsproduksjon på 50 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 2500 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 62
Lengde vannvei (m) 2900
Effekt (MW) 17
Produksjon (GWh/år) 50

Til toppen