fbpx

Røneid kraftverk

Suppliers

Main contractor and completed work Veum Maskin AS
Concrete work intake and power station Sogn Entreprenør AS
Design Multiconsult
El.mek STP and Sinus Elektro
Plumbing and intake components Brødrene Dahl
Building owner Sunnfjord Entreprenør AS
Netteigar Luster Energiverk AS
Lånegjevar Sparebanken Sogn og Fjordane
Development Manager Tinfos AS (Owner of Røneid Kraft AS)

Key figures

Precipitation field 10.3 km 2
Fall height 487 m
Pressure pipe 2120 m, diameter 0.7 meters
Turbin Pelton
Medium watering river 0.52 m3 / s
Power shutdown power plant 1.04 m3 / s
Annual production 13 GWh (current consumption to about 650 households)
Installed power 4.5 MW
Minimum flow of 50 l / s winter and 100 l / s summer
Construction start June 1, 2015
Plant in operation on November 23, 2016
Official opening January 26, 2017
Installert effekt 4,5 MW
Minstevassføring 50 l/s vinter og 100 l/s sommar
Byggestart 1. juni 2015
Anlegg sett i drift 23 november 2016
Offisiell opning 26 januar 2017

Go top