fbpx

Nessane kraftverk

Nessane kraftverk i Høyanger kommune i Vestland fylke ble satt i drift i desember 2020.
I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Pelton turbin med effekt på 9,64 MW sammen med generatorer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Vannveien er ca. 2850 meter lang og består av duktile og GRP rør med diameter 1200/1400/1500 mm.
Nessane kraftverk vil gi en årsproduksjon på 30 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 1500 husstander.

Tekniske data:

Brutto fallhøye (m) 263,2
Lengde rørgate (m) 2850
Effekt (MW) 9,64
Produksjon (GWh/år) 30
Minstevannsføring 188 l/s i tiden 1.5 – 30.9 og
94 l/s i tiden 1.10 – 30.4

Go top