fbpx

Heggtveit kraftverk

Heggtveit kraftverk er bygd i Nystøylbekken som ligger i Fyresdal kommune i Telemark og ble satt i drift i desember 2015.
Kraftverket omfatter dam og bekkeinntak i Fjellstøylbekken på kote 700, dam og hovedinntak i Nystøylbekken på kote 685.Det omfatter også overføringsrør mellom bekkeinntak i Fjellstøylbekken og hoveinntak i Nystøylbekken, trykkrør i grøft mellom hovedinntak i Nystøylbekken og kraftstasjon.
Øverføringsdam i Fjellstøylbekken og dam og hovedinntak i Nystøylbekken er oppført i plasstøpt betong.
I kraftstasjonen er det installert 1 stk. Pelton turbine med en effekt på 1,5 MW sammen med generatogrer, transformatorer og apparat/kontrollanlegg.
Heggtveit kraftverk gir en årsproduksjon på 4,5 GWh, noe som tilsvarer til årsforbruket til om lag 225 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 335
Lengde rørgate(m) 1470
Bekkeoverføring (m) 450
Effekt (MW) 1,5
Produksjon (GWh/år) 4,5
Minstevannsføring (l/s) 5

Go top