fbpx

Follsjø kraftverk

Follsjø kraftverk i Notodden kommune i Telemark fylke ble satt i drift i januar 2015.
Kraftverket benytter et fall på 104 meter og har en installert effekt på 3 MW. Dammene og inntaket ved Follsjå ble bygget for å ivareta kulturmiljøet i området, i tillegg til at konstruksjonene er teknisk gode.
Vannveien består av 200 m tunell og 1700 m GRP og duktile rør med diameter 1300/1400mm.
Kraftverket vil ha en årlig middelproduksjon på ca. 14 GWh som tilsvarer strømforbruket til ca. 700 husstander.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 104
Lengde rørgate(m) 1900
Effekt (MW) 3
Produksjon (GWh/år) 14
Minstevannsføring (l/s) 250

Go top