fbpx

Tinn

Middøla

Middøla kraftverk er planlagt med inntaksdam ved kote 530 og kraftstasjon ved ca kote 260. Vannveien vil gå i ei 2350 m lang rørgate med 100 cm i diameter, som graves ned på sørsiden av elva. Det er ikke snakk om magasinering av vann. Beregnet produksjon for normal år er 12,1 GWh. Maks slukeevne til kraftverket blir 1,9 m3/s, mens minste slukeevne blir 0,2 m3/s. Middelvannføringa i Middøla er beregnet til 0,91 m3/s, mens alminnelig lavvannføring er vurdert til 44 l/s.

Tinn

Strengen

Prosjektområdet er lokalisert øverst i Skienvassdraget i sideelva Gøyst, ca. 20 km nordvest for Rjukan, i Tinn kommune i Telemark fylke. Vassdraget er fra før utbygd til vannkraftformål ved Mår – Gøyst reguleringen som utnyttes i Mår kraftverk. Det aktuelle prosjektet ligger mellom Strenge­dammen og Øvre Grottetjønn, like oppstrøms Nedre Grottetjønn som er inntaksmagasinet til Mår kraftverk.

Go top