fbpx

Mygland

Denne teksten må redigeres eller byttes ut.

Tinfos AS planlegger i samarbeid med grunneiere å benytte vannfallet i Litleåna ved Mygland i Kvinesdal kommune til å bygge et småkraftverk.

Det er planlagt å etablere en inntaksdam på kote 328 med en 1000 meter lang vannvei ned til planlagt kraftstasjon på kote 265. Første del av vannveien blir et 260 meter langt borehull, resten av vannveien ned til kraftverket blir en nedgravd rørgate. Nedbørsfeltet er 47 km² og middelavrenningen er beregnet til 2,7 m³/s.

I kraftverket planlegges det å installere et Francis-aggregat med en effekt på 2,7 MW. Samlet årsproduksjon er beregnet til ca 8 GWh grønn fornybar energi.

Kraftverket vil bli et reint elvekraftverk uten reguleringsmagasin og det er planlagt å slippe en minstevannføring hele året.

NVE har gitt kosesjon til å bygge Mygland kraftverk og bygging pågår.

Go top