fbpx

Korselva

Korselva har sitt utløp i Kvalsundelva. Kvalsundelva har ca. 4,8 m3/s i middelvannføring til sammenligning med Korselva som har ca. 3,4 m3/s i middelvannføring ved utløpet. Kvalsundelva har utløp i Kvalsundet ved Repparfjorden.  Kvalsundet ligger ca. 21 km sør-øst for Hammerfest.

Korselva kraftverk vil utnytte avløpet fra Korselva i ett 139 m høyt fall mellom kote 208 (damkrone) og kote 69. Utbyggingen forutsetter ingen regulering. Det er planlagt å bygge en betong platedam til kraftverket.

Nedenfor inntaket vil vannveien bestå av nedgravde rør (diameter 1600-1800 mm) og tunnel evt. borede sjakter. Lengden på nedgravd rør vil være om lag 1400 meter, mens det planlegges to tunneler evt. borede sjakter med lengde henholdsvis 200-250 meter og 450-500 meter.

Go top