fbpx

Hemså

Nedbørfelt (km2)

7,11

Spesifikk avrenning (l/s/km2)

60

Middelvassføring (m3/s)

0,427

Inntak, kote (moh)

303

Avløp, kote (moh)

105

Brutto fallhøgde (m)

198

Effekt (kW)

966

Produksjon (GWh)

5,1

 

Go top