fbpx

Invitasjon til anbudsbefaring

31/10/2013

Follsjå kraftverk på Notodden
Oppmøte ved Haave grustak
tirsdag 12.11.2013 kl 10:00

Prosjektet omfatter to dammer i betong,
ett inntak, legging av 2000 meter rørgate
og bygging av kraftstasjon.

Påmelding til:
Prosjektleder Rune Kristian Mork
90872145 / Rune.kristian.mork@tinfos.no

Middøla kraftverk i Tinn
Oppmøte ved avkjøring til Miland
onsdag 13.11.2013 kl 10:00

Prosjektet omfatter inntaksdam i betong,
legging av 2600 meter rørgate
og bygging av kraftstasjon.

Påmelding til:
Prosjektleder Mats Nilsen
41868686 / m.nilsen@tinfos.no

Go top