fbpx

Elhub portalen har åpnet

Elhub er en felles portal for nettselskaper og kraftleverandører i Norge, som gjør at vi får et enklere og mer effektivt kraftmarked for strømkundene.

Med Elhub får vi blant annet en raskere prosess for leverandørskifte og enklere tilgang til forbruksdata fra de nye strømmålerne.

Elhub samler forbruksdata fra alle strømkundenes målere. Du kan nå se informasjon om ditt strømforbruk helt ned til hver time i døgnet.

Strømkundene vil også enkelt kunne dele disse dataene med andre tjenesteleverandører, som for eksempel kan bidra med analyser for energieffektivisering.

Innlogging
Du kan logge deg inn med elektronisk ID på Elhub sin portal. Her vil du kunne se ditt strømforbruk ned på timenivå og estimert forbruk for hele året.

Go top